gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 28.08.1998 Cuma Sayı: 23447 (Asıl)  
 Gümrük Müşteşarlığından:   
 Genel Tebliği 
(Gümrük İşleri)
Sıra No: 9
  
            Bilindiği üzere, 30/6/1998 tarihli ve 23388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 sıra nolu Genel Tebliğ (Gümrük İşleri) ile Gümrük Komisyoncu ve Gümrük Komisyoncu Yardımcılarına verilen karnelerde yazılı olan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresinin Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı olarak değiştirilmesi için 1998 yılı sonuna kadar ilgililerin Müsteşarlığımıza müracaat etmeleri ve 1999 yılı başından itibaren eski karneler ile iş takibinin yapılmaması uygun bulunmuştu. 

            Ancak, 1998 yılında Gümrük Komisyoncu ve Gümrük Komisyoncu Yardımcılığı sınavları yapılacağından, eski karnelerin 1999 yılı içerisinde değiştirilmeye başlanması ve sonuçlandırılması uygun bulunmuştur. 

            Tebliğ olunur.