gumruk  
Resmi Gazete: 11.12.2001 Salı Sayı: 24610 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri)
Seri No: 11

 
             Madde 1- 27/10/2001 tarihli ve 24566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için gelen ve kendi antrepolarına ya da özel antrepo işleticilerinden kiralayacakları tanklara konulan bu kapsamdaki eşya ile yine sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilip geçici depolama yerine konulan aynı kapsamdaki eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir."

             Madde 2- Bu Tebliğ 27/10/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.