Gümrük Genel Tebliği (Tarife)

 

Resmi Gazete: 23.12.2005 Cuma Sayı: 26032

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) 
(Seri No: 8)

Madde 1 - 30/12/2004 tarih ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 7) bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte geçerliliğini yitirir.

Madde 2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.