gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 24.06.1999 Perşembe Sayı: 23735 (Asıl) 
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)
Sıra No: 10
  
              Avustralya'dan Türkiye'ye yapılan ithalatta, "Melburn Türk Ticaret ve Sanayi Odası"na "Menşe Şahadetnamelerini" düzenleme ve tasdik etme yetkisi verilmesi, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 67 nci maddesi uyarınca 1/7/1999 tarihinden itibaren uygun bulunmuştur. 

             Tebliğ olunur.