Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2004 Çarşamba Sayı: 25446 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/5)

 

Madde 1 - 14/05/2003 tarih ve 25108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.