Gümrük Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 13.07.1999 Salı Sayı: 23754 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından :
 
Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ
(İhracat: 99/6)
      
            Madde 1- Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde ve merkezi Antalya'da olmak üzere, Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği kurulmuştur. 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.