Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (2. Mük.) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ 
İthalat: (2000/16)


           Madde 1- Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin (kadastral haritalar hariç) ithalinde:

            - deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),

            - diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı'nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

    G.T.P.     MADDE İSMİ
    49.05       Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar
                (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler  dahil)
    85.24       Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy
                disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita
                ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları
                ve küreler dahil) içerenler.

           Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.