GÜMRÜK MEVZUATI                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıcaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ 
(İthalat: (99/11)
  
            Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.  
 
G.T.İ.P.          Madde ismi  
__________________________________________________________________________ 
3102.30.90.00.00  Yalnız teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline  
                  mahsus saf amonyum nitrat hariç)  
3601.00          Silah barutu  
3602.00           Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)  
3603.00           Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak  
                  kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici  
                  maddeler  
36.04             Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis  
                  işaretleri ve diğer pirotekni eşyası  
3912.20.11.00.19  Diğerleri  
3912.20.19.00.19  Diğerleri  
8211.10.00.00.19  Diğerleri  
8211.92.00.00.00  Sabit ağızlı diğer bıçaklar  
8211.93.00.00.00  Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar (kapanan budama  
                  çakıları dahil)  
90.05             Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik  
                  teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri  
                  ve bunların mesnetleri (telsiz astronomi cihazları hariç)  
90.13             Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir  
                  şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen); lazerler  
                  (lazer diyodları hariç); bu fasılın başka yerinde  
                  belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar  
93.03             Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar  
                  ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler,  
                  ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği  
                  atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra  
                  fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye  
                  mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)  
9304.00.00.00.00  Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve  
                  tabancalar, vuruş sopaları gibi) (93.07 pozisyonundakiler  
                  hariç)  
93.05             93.01 ila 93.04 pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam parça  
                  ve aksesuarları (9305.10.00.00.00; 9305.90.10.00.00 hariç)  
93.06             Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü  
                  mermiler ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve  
                  parçaları; fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve  
                  bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut  
                  sıkıştırıcıları dahil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00;  
                  9306.30.30.00.00; 9306.90.10.00.00 hariç)  
93.07             Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar  
                  ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları 
            Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.