Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.07.1999 Pazar Sayı: 23745 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
  
                Madde 1 - 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat 99/13 sayılı İşçi Sağlığını ve ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğe aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve ismi belirtilen maddeler eklenmiştir.
 
 
G.T.İ.P.
Madde İsmi.
"6812.10 İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar
6812.20.00.00.00 İplikler
6812.30.00.00.00 Kordon ve sicimler (örme olsun olmasın)
6812.40.00.00.00 Dokunmuş veya örme mensucat"

            Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.