Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 31.08.1999 Salı Sayı: 23802 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
 
  
            Madde 1- 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat: (99/14) sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'in 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

            "Madde 9- 2 nci maddede (tabloda) belirtilen maddelerden herhangi birini içeren Ek IV-a'da G.T.İ.P. ve isimleri belirtilen ürünler ile aynı maddede (tabloda) belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışan Ek IV-b'de G.T.İ.P. ve isimleri belirtilen ürünlerin ithalatı yasaktır." 

            Madde 2- Aynı Tebliğ'e ilişik Ek IV aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

                    EK IV: 

                    EK IV-a 
 

G.T.İ.P.  Madde İsmi 
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri ve jelleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar 
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) (8424.10.10.00.00 hariç)
 
                     EK IV-b   
 
G.T.İ.P.  Madde İsmi 
8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01- 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.