Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
(İthalat: (99/15)
  
            Madde 1- İnsan sağlığına zararlı etkilerinin lması sebebiyle, Sağlık Bakanlığının 29/12/1994 tarihli ve 15488 sayılı Genelgesi ile, Ek: 1'de yer alan aminlerin yurt içinde deri, tekstil ve hazır giyim boyahanelerinde boya imali için kullanılması ve Ek: 2'de color index isimleri, numaraları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen boyar maddelerin yurt içinde deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde kullanılması 1/3/1995 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. 

            Madde 2- 1 inci maddede öngörülen bu tedbir çerçevesinde, Ek: 2'de color index isimleri, numaraları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen boyar maddelerin ithali yasaklanmıştır. 

            Madde 3- İthal edilecek boyar maddelerin faturalarında, boyar madde isimleri, color index numaraları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları ayrıca belirtilecektir. 
 
            Madde 4- Ek: 1'de madde isimleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen aminlerin deri, tekstil ve konfeksiyon boyahanelerinde boya imali için kullanılmaları ile üretimlerinde Ek: 2'de belirtilen boyar maddeler kullanılan Ek: 3'de yer alan deri, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin iç piyasaya arzedilmesi 1 inci maddede belirtilen Genelge hükümlerine tabidir. Sağlık Bakanlığınca, anılan Genelgeye aykırı hareket edenler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken önlem ve müeyyideler uygulanır. 

            Madde 5- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 
 

    Ek: 1 
Madde İsmi                               G.T.İ.P. 
____________________________________    _________________
p-Chloranilin                            2921.42.10.00.11 
4,4'Methylen-bis-(2-chloranilin)         2921.42.10.00.12 
2,5,5-Trimethylanilin                    2921.42.90.00.19 
o-Toluidin                               2921.43.00.00.11 
4-Cholor-o-toluidin                      2921.43.00.00.19 
4-Aminodiphenyl                          2921.44.00.90.19 
2-Naphthylamin                           2921.45.00.00.21 
2,4-Toluylendiamin                       2921.51.19.00.22 
2-Amino-4-nitrotoluol                    2921.51.19.00.23 
Benzidin                                 2921.59.90.00.11 
4,4'-Diaminodiphenylmethan               2921.59.90.00.19 
3,3'-Dichlor benzidin                    2921.59.90.00.19 
3,3'-Dimethylbenzidin                    2921.59.90.00.19 
3,3'-Dimethyl-4,4'Diaminodiphenylmethan  2921.59.90.00.19 
3,3'-Dimethoxybenzidin                   2922.22.00.00.12 
4,4'Oxydianilin                          2922.29.00.00.19 
2,4-Diaminoasinol                        2922.29.00.00.19 
p-Kresidin                               2922.29.00.00.19 
o-Aminoazotoluol                         2927.00.00.00.29 
4,4'Thiodianilin                         2930.90.70.90.69 

    Ek: 2 
Color İndex                    Color İndex 
İsmi                           Numarası     G.T.İ.P. 
____________________        __________  ________________
Acid Orange 45                   22195  3204.12.00.00.11 
Acid Red 4                       14710  3204.12.00.00.11 
Acid Red 5                       14905  3204.12.00.00.11 
Acid Red 24                      16140  3204.12.00.00.11 
Acid Red 26                      16150  3204.12.00.00.11 
Acid Red 73                      27290  3204.12.00.00.11 
Acid Red 85                      22245  3204.12.00.00.11 
Acid Red 114                     23635  3204.12.00.00.11 
Acid Red 115                     27200  3204.12.00.00.11 
Acid Red 116                     26660  3204.12.00.00.11 
Acid Red 128                     24125  3204.12.00.00.11 
Acid Red 148                     26665  3204.12.00.00.11 
Acid Red 150                     27190  3204.12.00.00.11 
Acid Red 158                     20530  3204.12.00.00.11 
Acid Red 167                            3204.12.00.00.11 
Acid Red 264                     18133  3204.12.00.00.11 
Acid Red 265                     18129  3204.12.00.00.11 
Acid Red 420                            3204.12.00.00.11 
Acid Violet 12                   18075  3204.12.00.00.11 
Acid Violet 49                   42640  3204.12.00.00.11 
Acid Brown 415                          3204.12.00.00.11 
Acid Black 29                           3204.12.00.00.11 
Acid Black 94                    30336  3204.12.00.00.11 
Acid Black 131                          3204.12.00.00.11 
Acid Black 132                          3204.12.00.00.11 
Acid Black 209                          3204.12.00.00.11 
Azoic Diazo Component 11         37085  3204.19.00.00.19 
Azoic Diazo Component 12         37105  3204.19.00.00.19 
Azoic Diazo Component 48         37235  3204.19.00.00.19 
Azoic Diazo Component 112        37225  3204.19.00.00.19 
Azoic Diazo Component 113        37230  3204.19.00.00.19 
Basic Red 111                           3204.13.00.00.00 
Basic Red 42                            3204.13.00.00.00 
Basic Brown 4                    21010  3204.13.00.00.00 
Developer 14                     76035  3204.19.00.00.19 
Oxidation Base 20                       3204.19.00.00.19 
Direct Yellow 1                  22250  3204.14.00.00.00 
Direct Yellow 24                 22010  3204.14.00.00.00 
Direct Yellow 48                 23660  3204.14.00.00.00 
Direct Orange 1                  22370  3204.14.00.00.00 
Direct Orange 6                  23375  3204.14.00.00.00 
Direct Orange 7                  23380  3204.14.00.00.00 
Direct Orange 8                  22130  3204.14.00.00.00 
Direct Orange 10                 23370  3204.14.00.00.00 
Direct Orange 108                29173  3204.14.00.00.00 
Direct Red 1                     22310  3204.14.00.00.00 
Direct Red 2                     23500  3204.14.00.00.00 
Direct Red 7                     24100  3204.14.00.00.00 
Direct Red 10                    22145  3204.14.00.00.00 
Direct Red 13                    22155  3204.14.00.00.00 
Direct Red 17                    22150  3204.14.00.00.00 
Direct Red 21                    23560  3204.14.00.00.00 
Direct Red 22                    23565  3204.14.00.00.00 
Direct Red 24                    29185  3204.14.00.00.00 
Direct Red 26                    29190  3204.14.00.00.00 
Direct Red 28                    22120  3204.14.00.00.00 
Direct Red 37                    22240  3204.14.00.00.00 
Direct Red 39                    23630  3204.14.00.00.00 
Direct Red 44                    22500  3204.14.00.00.00 
Direct Red 46                    23050  3204.14.00.00.00 
Direct Red 62                    29175  3204.14.00.00.00 
Direct Red 67                    23505  3204.14.00.00.00 
Direct Red 72                    29200  3204.14.00.00.00 
Direct Violet 1                  22570  3204.14.00.00.00 
Direct Violet 12                 22550  3204.14.00.00.00 
Direct Violet 21                 23520  3204.14.00.00.00 
Direct Violet 22                 22480  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 1                    24410  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 2                    22590  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 3                    23705  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 6                    22610  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 8                    24140  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 9                    24155  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 10                   24340  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 14                   23850  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 15                   24400  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 22                   24280  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 25                   23790  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 35                   24145  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 53                   23860  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 76                   24411  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 151                  24175  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 160                         3204.14.00.00.00 
Direct Blue 173                         3204.14.00.00.00 
Direct Blue 192                         3204.14.00.00.00 
Direct Blue 201                         3204.14.00.00.00 
Direct Blue 215                  24115  3204.14.00.00.00 
Direct Blue 295                  23820  3204.14.00.00.00 
Direct Green 1                   30280  3204.14.00.00.00 
Direct Green 6                   30295  3204.14.00.00.00 
Direct Green 8                   30315  3204.14.00.00.00 
Direct Green 8:1                        3204.14.00.00.00 
Direct Green 85                  30387  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 1                   30045  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 1:2                 30110  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 2                   22311  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 6                   30140  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 25                  36030  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 27                  31725  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 31                  35660  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 33                  35520  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 51                  31710  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 59                  22345  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 79                  30056  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 95                  30145  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 101                 31740  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 154                 30120  3204.14.00.00.00 
Direct Brown 222                 30368  3204.14.00.00.00 
Direct Black 4                   30245  3204.14.00.00.00 
Direct Black 29                  22580  3204.14.00.00.00 
Direct Black 38                  30235  3204.14.00.00.00 
Direct Black 91                  30400  3204.14.00.00.00 
Direct Black 154                        3204.14.00.00.00 
Disperse Yellow 7                26090  3204.11.00.00.00 
Disperse Yellow 23               26070  3204.11.00.00.00 
Disperse Yellow 56                      3204.11.00.00.00 
Disperse Orange 149                     3204.11.00.00.00 
Disperse Red 151                 26130  3204.11.00.00.00 
Disperse Blue 1                  64500  3204.11.00.00.00 
 

    Ek: 3 
Madde İsmi                                       G.T.İ.P. 
__________________________________________________________
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler                                        41. fasıl 
Deri eşya, saraciye eşyası ve eyer ve koşum 
takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve 
benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından 
mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)           42. fasıl 
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların 
mamulleri                                        43. fasıl 
İpek                                             50. fasıl 
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at 
kılından iplik ve dokunmuş mensucat              51. fasıl 
Pamuk                                            52. fasıl 
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt 
ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat     53. fasıl 
Sentetik ve suni filamentler                     54. fasıl 
Sentetik ve suni devamsız lifler                 55. fasıl 
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel 
iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan 
mamul eşya                                       56. fasıl 
Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları                      57. fasıl 
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş 
dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar 
halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler  58. fasıl 
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine 
edilmiş dokumaya elverişli mensucat; 
dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya       59. fasıl 
Örme eşya                                        60.fasıl 
Örme giyim eşyası ve aksesuarı                   61.fasıl 
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı              62.fasıl 
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır 
eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve 
dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış 
eşya; paçavralar                                63.fasıl