Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.11.1998 Pazar Sayı: 23524 (Asıl) 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:  
  
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yapılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: 98/11)
 
            Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 10/11/1998 tarihli ve 98/21 sayılı Kararına istinaden;  

            Madde 1- 30/6/1998 tarihli ve 23388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yapılması Hakkında Tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.  

            "Madde 22- 9 uncu maddede belirtilen ürünlerin Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracatında karşılarında belirtilen ihracat iadesi nakit olarak ödenir."  

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.