Gümrük Mevzutatı                      
Resmi Gazete: 29.12.1998 Salı Sayı: 23568 (Asıl) 
Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:   
 
Elma Ürününde İhracat İadesi Yapılasmı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ
 98/14
   
           Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 24/12/1998 tarihli ve 98/28 sayılı Kararına istinaden;

            Madde 1- Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30/9/1998 tarihli ve 98/18 sayılı Kararına istinaden, 1/10/1998 tarihli ve 23480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elma Ürününde İhracat İadesi Yapılması Hakkında 98/9 sayılı Tebliği'nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 1- Aşağıda belirtilen ürünün ihracatında, ihracatı müteakip, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan, hizasında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası ihracat iadesi olarak ödenir.

                                                                    İHRACAT       UYGULAMA                         AZAMİ
           MADDE ADI          G.T.İ.P               İADE                DÖNEMİ                           ÖDEME
                                                                    MİKTARI                                                        ORANI

          Elma                       0808.10              65$/Ton              1 EKİM - 30 NİSAN          %15 "

            Madde 2- Bu Tebliğ 29/12/1998 tarihinden itibaren gerçekleştirilen fiili ihracatlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.