Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.07.1999 Cuma Sayı: 23757 (Asıl) 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:  
  
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ 
(TEBLİĞ NO : 99/2)
 
            GATT Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları" Kararı'na dayanılarak hazırlanan Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 5/7/1999 tarihli ve 99/4 sayılı Kararına istinaden; 

            Madde 1- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 21/3/1997 tarihli ve 97/4 sayılı Kararına istinaden, 26/03/1997 tarihli ve 22945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 97/2 sayılı Tebliği'nin 9 uncu maddesinde belirtilen ürünlerin ihracatında uygulanan ihracat iadelerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki firma hesaplarına aktarılan, ancak, gider oluşmaması sebebiyle firmalarca mahsup edilemeyen ve firma hesaplarında bekleyen hakediş bakiyesi firmalara nakit olarak ödenir. 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.