GÜMRÜK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) 
Gümrük Müsteşarlığından:  

Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR Güzergahlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 
            Madde 1- 29/5/1994 tarihli ve 21944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR Güzergahlarına İlişkin Tebliğ"in 25 inci maddesinin (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu bakan yürütür.