gümrük mevzuatı  
BEDELSİZ İTHALAT
Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 1)