gümrük mevzuatı  
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğleri
 
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/5)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/10)
Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/6)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2000/4)
96/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Ek Tebliğ (İhracat: 99/7)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 99/3)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 99/2)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 98/30)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 98/29)
96/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 98/26)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 97/32)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 97/10)