gümrük mevzuatı  
Dış Ticarette Standardidasyon Tebliğleri
 
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar [11/11/2000]
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/6)
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/4)
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar Dış Ticarette Standardizasyon (2000/3)
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar Dış Ticarette Standardizasyon (2000/2)
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar Dış Ticarette Standardizasyon (2000/1)
Hedef Konfeksiyon ve Tekstil Dış Ticaret A.Ş.'ne, Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
TGS Tekstil Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.'ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2000/4)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2000/3)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2000/2)
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar No: (99/8)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: (99/26)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: (99/21)
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar No: (99/7)
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar No: (99/6)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (99/25)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (99/22)
Preslenmiş Pamuk Balyalarının Ambalajlarının Niteliklerine İlişkin Tebliğ No: (99/20)
Preslenmiş Pamuk Balyalarında Kullanılacak Etiket ve İşaretlemeye İlişkin Tebliğ No: (99/19)
Bölgeler Arası Kütlü Pamuk Naklinin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: (99/18)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  No: (99/17)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (99/16)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıkları İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (99/15)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (99/14)
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (99/13)
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon (99/12) 
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (99/11)
99/1 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (99/10)
99/4 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 99/9)
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararda değişiklik Yapılması Hakkında Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (99/7)
Bazı Firmaların 6 ay Süreyle İthalattan Men Edilmeleri Hakkında Tebliğ 99/6
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar Dış Ticarette Standardizasyon: (99/1)