gümrük mevzuatı  
 

AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYONU
Pan - Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasındaki Ticarette Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) Sıra No:3
Pan - Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) Sıra No:2
Türkiye'nin Pan - Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine Katılımı Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) Sıra No: 1