gümrük mevzuatı  
GEÇİCİ ÇIKIŞ-GERİ GELEN EŞYA
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) Seri No: 4
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) Seri No: 3
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) Seri No: 2
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) Seri No: 1