gümrük mevzuatı  
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETMECİLİĞİ
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) Seri No: 1