gümrük mevzuatı  
TARİFE-İZAHNAME
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No : 8)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No : 6)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No : 4)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) (Seri No : 4)