gümrük mevzuatı  
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINMDA İŞLEME
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 1