gümrük mevzuatı  
TARİFE
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No: 8
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No: 6
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No: 4
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No: 1