gümrük mevzuatı  
YOLCU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Gümrük Genel Tebliği (Yolcu İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar) Seri No: 1