gümrük mevzuatı
 
 
 
  Tebliğler
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/5)
Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ (İhracat 2001/7)
İhracatı Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 99/4)
İhracatı Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 99/1)
95/7 Sayılı İhracatı Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat : 98/28)
Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat 1999-6)