gümrük mevzuatı  
 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar  Hk.Tebliğler

 
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2000/3)
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/2)
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ  (İhracat 96/31)