gümrük mevzuatı  
TAŞITLAR
Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Tam Muafiyet Uygulanmak Yoluyla Giriş Yapacak Taşıtlara İlişkin Genel Tebliğ (Taşıtlar Sıra No: 1)