Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16.06.2005 Perşembe Sayı: 25847 (Asıl) 

 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VI, NO: 18)

Madde 1 - 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci  maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.