ictictec1998-2  
Resmi Gazete: 24.12.1998 Perşembe Sayı: 23563 (Asıl) 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan: 
 
İÇ TİCARET TEBLİĞİ
1998/2 
   
            27/12/1995 tarihli ve 22506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt İçinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre; fuar organize eden şirketlerin en az beş milyar lira, tüketici günleri düzenleyen firmaların ise en az bir milyar lira ödenmiş sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. 

            Yine, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin son fıkrası, bu sermaye miktarlarının Devlet İstatistik Enstitüsü yıllık toptan eşya fiyatları değişim endeksini aşmamak kaydıyla Bakanlık tarafından artırılabileceği hükmünü öngörmektedir. 

            Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca; sözü edilen şirketlerin ödenmiş sermaye miktarlarının 20/11/1997 tarihli ve 23176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İç Ticaret 1997/4 sayılı Tebliğ ile fuar düzenleyicileri için on milyar liraya, tüketici günleri düzenleyicileri için ise iki milyar liraya yükseltildiği dikkate alınarak; 

            a) Fuarcılık şirketlerine ait en az ödenmiş sermaye miktarının, 10 milyar TL.'den 20 milyar TL.'ye çıkarılması, 

            b) Tüketici günleri düzenleyicileri için de bu miktarın 2 milyar TL.'den 4 milyar TL.'ye çıkarılması, 

            c) Bakanlığımızdan fuar düzenleme yetki belgesi almak suretiyle halen faaliyetlerini sürdüren şirketlerin sermaye artırma işlemlerini en son 1/6/1999 tarihine kadar sonuçlandırması, 

            uygun görülmüştür. 

            Tebliğ olunur.