Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.07.1995 Perşembe Sayı: 22349(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Hazine Müsteşarlığı'ndan:
  
İSTANBUL ALTIN BORSASININ FAALİYETE GEÇTİĞİNİN İLANI HAKKINDA TEBLİĞ 
 
 
            İstanbul Altın Borsası, 26.7.1995 tarihinde faaliyete başlayacaktır. 

            İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği'nde, İstanbul Altın Borsasının faliyete geçtiğinin ilgili Bakanlık tarafından ilan edilmesi şartına bağlanmış hükümler, 26.7.1995 tarihinde yürürlüğe girer. 

           Tebliğ olunur.