Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.06.1994 Cuma Sayı: 21953(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:  
  
BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞLARININ KAMUYA DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Seri No:X/15
            KONU VE AMAÇ 
            Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, 5.5.1989 tarih ve 20159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 10 ve 26.10.1990 tarih ve 20677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 11 Tebliğ eki listelerin son durumuna göre yenilenerek tek bir liste halinde kamuya duyurulmasıdır. 

            LiSTE 
            Madde 2 - 29.4.1992 tarih ve 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22/d maddesi ve “Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik” uyarınca sermaye piyasasında bağımsız denetlemeyle görevlendirilebilecek denetleme kuruluşları ekli listede gösterilmiştir. Seri: X, No: 10 sayılı “Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşlarının Kamuya Duyurulması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ve eki liste, Seri: X, No: 11 sayılı “Bağımsız Denetleme Kuruluşlarının Kamuya Duyurulması Hakkında Seri: X, No: 10 sayılı Tebliğe Ek Tebliğ” ve eki liste yürürlükten kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

DENETLEME KURULUŞLARI LİSTESİ 

Denetleme Kuruluşları (Alfabetik Sırayla)                                      Adresleri 
1. ABC Yeminli Mali Müşavirlik ve                             Esentepe Mah. Kasap Sokak
Denitim A.Ş.                                                       No: 20/54 Şişli/İSTANBUL

2. Açı Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                        Şair Eşref Bulvarı Altay İş
                                                                              Merkezi No: 18/806 35210 
                                                                                İZMİR
3. Akın Erdem Yeminli Mali Müşavirlik                 Şehit Muhtar Cad. No: 13 D: 12
     A.Ş.                                                           80090 Taksim/İSTANBUL

4. Artı Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                    Bağdat Cad. Çam Apt. No: 311/5
                                                                       Caddebostan/İSTANBUL 

5. Aydın Bağımsız Dış Denetleme ve                        Cumhuriyet Mah. Çine Cad. 
    Mali Müşavirlik A.Ş.                                            No: 56/3 09020 AYDIN

6. Bağdaş Bağımsız Dış Denetleme ve                 Mithatpaşa Cad. No: 16/31
    Danışmanlık A.Ş.                                           06430 Sıhhiye/ANKARA

7. Balans Bağımsız Denetim ve Yeminli                Yıldız Posta Cad. Günaydın                
    Mali Müşavirlik A.Ş.                                    Apt. No:22/4
                                                                  Gayrettepe/İSTANBUL

8. Ban-Den Yeminli Mali Müşavirlik ve                        Göreme Sokak. No: 6/6
    Bağımsız Denetim Hizmetler A.Ş.                Kavaklıdere/ANKARA

9. Başaran Serbest Muhusebeci Mali                    Mete Cad. No: 34/6
    Müşavirlik A.Ş.                                                     80090 Taksim/İSTANBUL

10. Bdo-Binder Baylan Bağımsız Denetim             Şair Nigar Sok. No: 90/703
      ve Danışmanlık A.Ş.                                          80220 Kadıköy/İSTANBUL

11. Birlik Yeminli Mali Müşavirlik ve                        Feneryolu Tevfik Paşa Sok.
      Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.                   No: 1/7  81030 
                                                                                 Kadıköy/İSTANBUL

12. Bülent Soylan Yeminli Mali                               Hanımefendi Sok. No: 87/1
      Müşavirlik A.Ş.                                           Valantini Apt. D: 4
                                                                                 Şişli/İSTANBUL

13. BYM Birleşik Yeminli Mali                                 Güvenevler No: 17/2
       Müşavirlik A.Ş.                                           Kavaklıdere/ANKARA

14. Cevdet Suner denetim ve Yeminli                    Büyükdere Cad. Alba İş Hanı
      Mali Müşavirlik A.Ş.                                           No: 67/71 Kat:8 Mecidiyeköy/
                                                                                  İSTANBUL

15. Çözüm Bağımsız Denetim Yeminli                   Olgunlar Sok. No: 3/8 
      Mali Müşavirlik A.Ş.                                     Bakanlıklar/ANKARA

16. D ve D Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                   Atatürk Bulvarı No: 175/16 
                                                                                   06680 Bakanlıklar/ANKARA

17. DE-DA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş .                  Bağdat Cad. No: 443 Ira Apt.
                                                                                   Kat: 4 D: 7 81070
                                                                                  Suadiye/İSTANBUL

18. Değer-D Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.               Büyükdere Cad. Ocak Apt.
                                                                                  No: 91/5-6 
                                                                                  Mecidiyeköy/İSTANBUL

19. Denetim Finans Kontrol Yeminli                                 Gaziumurpaşa Sok. Erbay Apt.
      Müşavirlik A.Ş.                                                      No: 10/2 80700 Balmumcu/İSTANBUL

20. Denge Denetim Yeminli Mali                                 Piyale Paşa Bulvarı Kastel İş
      Müşavirlik A.Ş.                                                           Merkezi Blok 2 Kat: 6 80370
                                                                                         Kasımpaşa/İSTANBUL

21. Denver Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                       Yıldız Posta Cad. No: 26/16
                                                                                        Yeşil Apt. B Blok 80280
                                                                                        Esentepe/İSTANBUL

22. Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                         Büyükdere Cad. No: 121 Ercan
                                                                                       Han Kat: 4-6 80300 Gayrettepe
                                                                                      İSTANBUL

23. DRT Denetim Revizyon Tasdik                            Altar Sok. No: 9/2
    Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                                     06700 Gaziosmanpaşa/
                                                                                      ANKARA

24. Ekip Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                          Kartaltepe, İncirli Cad. 
                                                                                      No: 115/4 Bakırköy/İST.

25. Ekol Yeminli Mali Müşavirlik ve                             Kurtuluş Mah. 296 Sok. 
      Denetim Hizmetleri A.Ş.                                        Arıkoğlu Apt. B Blok No: 3/2
                                                                                      ADANA

26. EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                         Halaskargazi Cad. Paydaş Apt.
                                                                                     No: 303 Kat: 6 D: 11 Şişli/İST.

27. Er-Genç Denetim ve Yeminli Mali                        Kasap Sok. Nazmiye Hak Apt.
      Müşavirlik A.Ş.                                                      Kat:3 D: 6 Esentepe/İST.

28. Ergin Uluslararası Denetim ve                             Barbaros Bulvarı No: 55 
      Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                                 Gökman Apt. D: 11 Beşiktaş/
                                                                                     İSTANBUL

29. Gözet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                      İnönü Cad. Değer Sok. No: 1 
                                                                                    Modül İşhanı Kat: 5 D: 19 
                                                                                    BURSA

30. Grup Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                       Atakan Sok. Evren Apt. No: 3/1 
                                                                                    Kat: 2 Mecidiyeköy/İSTANBUL

31. Güçbir Yeminli Mali Müşavirlik ve                       Farabi Sok. 50/18 Lale Apt.
      Bağımsız Denetim A.Ş.                                       06690 Kavaklıdere/ANKARA

32. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                    Çamlık Sok. No: 31
                                                                                   80620 İçlevent/İSTANBUL

33. Güven Denetim ve Danışmanlık A.Ş.                Büyükdere Cad. No: 11/2
                                                                                   80300 Gayrettepe/İSTANBUL

34. Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                        Büyüdere Cad. Arzu Apt.
                                                                                   No: 99/2 Mecidiyeköy/İST.

35. İlken Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                     Konaklar Apt. İhsan Hilmi 
                                                                                   Alantar Sokak, Söğüt Apt.
                                                                                   No: 15/A  D: 1  4. Levent
                                                                                   İSTANBUL

36. İlke Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                        İnönü Cad. Değer Sok. Modül 
                                                                                  İşhanı No: 1/12 16230 BURSA

37. İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.                           Ziverbey Kayışdağı Cad. 
                                                                                  Poyraz Sok. Er Togay İş 
                                                                                  Merkezi Kat: 3 Kadıköy/İST.

38. Kavram Denetim ve Yeminli Mali                      Koca Mansur Sok. No: 139 
     Müşavirlik A.Ş.                                                    Şafak Apt. D: 5-6 Şişli/İST.

39. Kural Serbet Muhasebeci Mali                         Farabi Sok. No: 50/18 06690
      Müşavirlik Danışmanlık A.Ş.                          Kavaklıdere/ANKARA

40. Merkez Yeminli Mali Müşavirlik ve                   Göztepe İstasyon Cad. 
      Denetim Hizmetleri A.Ş.                                    No: 45/1 Kadıköy/İSTANBUL

41. MED Yeminli Mali Müşavirlik ve                       Salih Tozan Sok. Yosun Apt.
      Denetim A.Ş.                                                     No: 9/13 80300 Gayrettepe/
                                                                                 İSTANBUL 

42. Modeş Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                 Rumeli Cad. Nerime Rıza Apt.
                                                                                  No: 64 Kat: 6 80220     
                                                                                  Nişantaşı/İSTANBUL

43. Net Bağımsız Denetim ve Yeminli                    1487. Sokak No: 1/2
      Mali Müşavirlik A.Ş.                                           Alsancak/İZMİR

44. Önder Serbest Muhasebeci Mali                     Sakarya Cad. Ali Nazmi İşhanı
      Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.               No: 1/84 06420 Kızılay/
                                                                                  ANKARA

45. Özgür Denetim  ve Danışmanlık Hiz.               Bayındır Sok. No: 5/14
       A.Ş.                                                             ANKARA

46. Rapor Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                  Tahran Cad. No: 18/1
                                                                                 Kavaklıdere/ANKARA

47. Rehber Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                Mithatpaşa Cad. No: 26/22
                                                                                 Yenişehir/ANKARA

48. Saydam Yeminli Mali Müşavirlik ve                 Sofyalı Sok. 26/6 Tünel
      Denetim Hizmetleri A.Ş.                                   80050 Beyoğlu/ İSTANBUL

49. Sırdaş Bağımsız Dış Denetleme                     Kale Mah. Kazımpaşa Cad. 
      ve Mali Müşavirlik A.Ş.                                     Kurdoğlu İşhanı Kat: 2 No: 25
                                                                                 SAMSUN 

50. Standart Serbest Mali Müşavirlik ve                Dr. Mediha Eldem Sok.
      Denetim A.Ş.                                                     No: 33/3 Kızılay/ANKARA

51. Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli                 Şehitler Cad. No: 18 Kat:4
      Mali Müşavirlik A.Ş.                                          Alsancak/İZMİR

52. Test Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                    Şehit Muhtar Cad. Gayret Apt.
                                                                                No: 24/5 Taksim/İSTANBUL

53. Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.             Şişhane, Meşrutiyet Cad.
                                                                                     (Tepebaşı Yolu)  
                                                                                      Özbek İşhanı No: 136/3
                                                                                      Beyoğlu/ İSTANBUL

54. Uyum Yeminli Mali Müşavirlik ve                          Kışla Mah. 54. Sok. No: 1/2
      Bağımsız Dış Denetim A.Ş.                                  07040  ANTALYA
 

55. Uzman Yeminli Mali Müşavirlik ve                       Büyükdere Cad. No: 99/19
      Denetim A.Ş.                                                         Gayrettepe/İSTANBUL

56. Vega Bağımsız Denetim Danışmanlık                Yıldız Posta Cad. Blok 27 D: 7
      ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                            Gayrettepe/İSTANBUL  

57. Yalım Serbest Muhasebecilik Mali                      Büyükdere Cad. Beytem Han
      Müşavirlik A.Ş. (*)                                                 Kat: 2 80200 Şişli/İSTANBUL

58. Yanıt Yeminli Müşavirlik ve Denetim                    Hüsrev Gerede Cad. Fırın 
       A.Ş.                                                                       Sok. No: 10/2 Kadem Emiroğlu
                                                                                     İş Merkezi Kat: 5-D/24  80300
                                                                                     Teşvikiye/İSTANBUL

59. Yetkin Denetim, Tasdik ve Yeminli                      Barbaros Cad. Gürel Apt. 
       Mali Müşavirlik A.Ş.                                             A Blok No: 41 D: 13 
                                                                                    Beşiktaş/İSTANBUL

60. Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve                         Topağacı Ihlamur Yolu No:
      Denetim A.Ş.                                                        33-35 Opera Palas Kat: 4
                                                                                    Nişantaşı/İSTANBUL

61. GŞM Güreli Şanver Danışmanlık                       Şakayıklı  Sok. No: 14 
      Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.                  80620 İçlevent/İSTANBUL

62. Birleşik Uzmanlar Yeminli Mali                            Ortaklar Cad. Huzur Apt.
      Müşavirlik A.Ş.                                                     23/11 Mecidiyeköy/İST.