Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.10.1998 Perşembe Sayı: 23487(Asıl)  
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
Seri: V, No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 
 
Seri No:V/39
 
            Madde 1- 31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Müşterilerden yazılı emir alındığında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 29 uncu maddesinde belirtilen hususları kapsayan ve Tebliğ'in 8 numaralı ekinde yer alan "Müşteri Emri Formu"ndan en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği müşteriye verilir. Müşterilerden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak da emir alınabilir. Bu emirlerde ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Ancak, müşteri mutabakatını içermeyen aracı kuruluş kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz. Aracı kuruluşlar bu tür emirleri aşağıda belirtilen seans takip formuna kaydetmeden önce, müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale dönüştürürler. Alınan tüm emirlere (gerek yazılı gerekse sözlü) numaratörle veya bilgisayarla müteselsil bir numara verilir." 

            Madde 2- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Müşterilerden telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak da emir alınabilir. Aracı kuruluşlar bu tür emirleri, müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale dönüştürürler. Bu emirlerde ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Ancak, müşteri mutabakatını içermeyen aracı kuruluş kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz." 

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.