Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.01.2000 Çarşamba Sayı: 23938 (Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
Seri: V No: 43


            Madde 1- 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

            "- Yatırımcının portföye dahil hisse senetlerini İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Alo-Takas sistemi telefon numaraları veya sözkonusu banka ile portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlarda yatırımcıların kullanımına sunulmuş bilgisayarlar aracılığıyla izleyebileceğine ilişkin açıklamalar."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.