Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.09.2000 Perşembe Sayı: 24163 (Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Seri: V, No: 48

     
            Madde 1- 26/6/1998 tarihli ve 23384 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.