Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16.06.2005 Perşembe Sayı: 25847 (Asıl) 

 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 26)

Madde 1 - 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.