Sermaye Piyasası Mevzuatı  
 
SERMAYE PİYASASI KANUNU XII SERİ NO'LU TEBLİĞLER
Seri No: 1 SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ ORTAKLIK ve KURULUŞLARIN MALİ TABLO ve RAPOR DÜZENLEME, KAMUYA DUYURMA ve BAĞIMSIZ DENETLEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA TEBLİĞİ