Sermaye Piyasası Mevzuatı  
 

SERMAYE PİYASASI KANUNU III SERİ NO'LU TEBLİĞLER
Sıra No: 26 ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN BONOLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: III, NO: 26) SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN:

Sıra No: 25 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE GENEL FİNANS ORTAKLIKLARININ KURULUŞ VE FAALİYET İLKELERİNE DAİR ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sıra No: 20 YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Sıra No: 19 GAYRIMENKUL SERTİFİKALARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Sıra No: 14 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE GENEL FİNANS ORTAKLIKLARININ KURULUŞ VE FAALİYET İLKELERİNE DAİR ESASLAR TEBLİĞİ

Sıra No: 13 FİNANSMAN BONOLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Sıra No: 12 BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Sıra No: 11 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR'DA ÖNGÖRÜLEN KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sıra No: 10 KATILMA İNTİFA SENETLERİ İHRACINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ