İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı          
Resmi Gazete: 17.03.1999 Çarşamba  Sayı : 23642
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
İşkolu Tespit Kararı 
 
Karar No:1999/11
   
            Karar Tarihi: 23/2/1999 
            İşyeri            : Nitro-Mak Makine Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayi A.Ş. Cinnah Cad. No:
                                     72/14 Çankaya/ANKARA 
            B. M. Dosya No : 
            Tespiti İsteyen   : Nitro-Mak Makine Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayi A.Ş. 

            İNCELEME       : Nitro-Mak Makine Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayi A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde amaç ve konusunun "Şirket, başta dinamit olmak üzere emülsiyon, su jeli, anfo, slurry ve diğer her türlü sivil patlayıcı maddeleri ve bu patlayıcı maddelerin ateşlenmesi için her türde kapsülleri, fitilleri ve bunların üretimi ve kullanımı için gerekli makine, techizatı üretir. Aynı zamanda şirket sivil patlayıcılarla, kapsüller, fitiller ve benzeri patlayıcılar ve bunların üretim ve kullanımında gerekli olan makine, techizatın ithalat, ihracat ve ticaretini yapar, patlatma hizmetleri konusunda müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri ile iştigal eder." olarak belirtildiği, sözleşme metnindeki; "üretim ve kullanım" sözcüklerinin, üretilen malları depolamak ve taşımak anlamını da kapsadığı, zira, yapılan işin "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük" kapsamında olduğu ve Tüzüğün 96. maddesine göre "Depo kurma zorunluluğu ve izin belgesi" başlığı altında üretim sonucu satıcı ve tüketicilerin depo kurma zorunluluğunun anlatıldığı, depolama işinin asıl işe yardımcı iş niteliğinde olduğu, şirketin, bir bütün olarak işletme niteliği taşıdığı, Soma ve Murgul Fabrika işyerleri dışındaki Ankara-Merkez ve Depo ile Darıca-Depo işyerlerinin de işletme içerisinde yer aldığı, şirket merkezinde, üretim ve kullanım, müşavirlik, müteahhitlik ve patlatma elemanı sağlama işlerinin organizasyonu, mal ve hizmet planlaması ile teknik hizmetlerin yürütülmesinin sağlandığı, şirket tarafından genel olarak yapılan işin, patlayıcı madde üretimi ve satışı ile ihtiyaç sahiplerine fiili olarak patlatma hizmetleri verilmesi olması nedeniyle, şirketin bir bütün olarak faaliyet konusunun 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yeralması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR          : Nitro-Mak Makine Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayi A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.