İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı          
Resmi Gazete: 25.03.1999 Perşembe Sayı : 23650
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
İşkolu Tespit Kararı 
 
Karar No:1999/12
   
            Karar Tarihi: 4/3/1999 

            İşyeri         : İstanbul Bilgisayar Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Arkası Ümraniye/İSTANBUL 

            B.M. Dosya No  : 396773.34 

            Tespiti İsteyen: Basın-İş Sendikası 

            İNCELEME : İstanbul Bilgisayar Form Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinin, ana sözleşmesinde yeralan, kendinden karbonlu ve karbonsuz kağıtlardan mamül bilgisayar formları, kendinden yapışkanlı etiketler ve not kağıtları, kalıpları çekilmiş baskıya hazır siparişlerin baskı işlemleri, tek nüshalı işlerin kutulara yerleştirilmesi, çok nüshalı işlerde prosesin tamamlanması için baskı işlerinin harman ustalarına iletilmesi, baskısı tamamlanmış işlerin nüshalarının bir araya getirilmesi, numaralı işlerde numaralanması ve kutulara yerleştirilerek sevkiyata hazır hale getirilmesi işlerinin yapıldığı, sözkonusu baskı ve harmanlama işlerinin Umur Bilgisayar Form Hassas Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'ne işçilik faturası karşılığında yaptırıldığı, üretim için kullanılan makina ve demirbaşların adı geçen şirkete ait olduğu, işyerinde yapılan işlerin, İşkolları Tüzüğü'nün 10 sıra numaralı "Basın ve Yayın" işkolunda yeralması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR: İstanbul Bilgisayar Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 10 sıra numaralı "Basın ve Yayın" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.