İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 17.06.1999 Perşembe Sayı : 23728 (Asıl)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;  
 
İşkolu Tespit Kararı 
 Karar No:1999/18
      
            Karar Tarihi: 24/5/1999 

            İşyeri         : Yukarı Akçay Sulama Birliği Başkanlığı Ortaköy Köyü  Fethiye/MUĞLA 

            B.M. Dosya No  : 

            Tespiti İsteyen: Tarım-İş Sendikası 

            İNCELEME : Yukarı Akçay Sulama Birliği Başkanlığında, Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1997 yılında faaliyete başlayan birlik tarafından, Söğütlüdere, Çayan, Paşalı, Ören ve Ortaköy Köylerine su dağıtım işlerinin yapıldığı, su kanallarının tamir ve bakım hizmetlerinin yürütüldüğü, işlerin yürütülmesinde gerektiğinde DSİ araçlarının kullanıldığı belirlenmiştir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 60. maddesi uyarınca çıkarılan İşkolları Tüzüğü'ne ekli işkollarına giren işler listesinde "Enerji" işkoluna giren işler: "elektrik, havagazı, su, ısı üretimi, toplanması, artırılması, kullanılır ve yararlanılır hale getirilmesi, iletim ve dağıtım işleri, tesis ve şebekeler (barajlar dahil) işletilmesi, korunması, bakımı, onarımı ve bunlarla ilgili etüd, proje, araştırma ve benzeri işler" şeklinde sınıflandırılmıştır. 

            Yukarı Akçay Sulama Birliği işyerinde de suyun toplanması, dağıtılması ve bu amaçla tesis işletilmesi sözkonusu olduğu için yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkolunda yer alması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR : Yukarı Akçay Sulama Birliği Başkanlığı, işyerinde yapılan işlerin nitelik itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.