iskolu          
Resmi Gazete: 29.07.1999 Perşembe   Sayı : 23770
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
İşkolu Tespit Kararı 
 
Karar No:1999/24
   
            Karar Tarihi   : 14/7/1999 

            İşyeri         : DSİ Yedikır Sulama Birliği Başkanlığı  DSİ Kısım Binası  Suluova/AMASYA 

            B.M. Dosya No  : 8121.05 

            Tespiti İsteyen: Tes-İş Sendikası 

            İNCELEME: DSİ Yedikır Sulama Birliği Başkanlığı'nda Bakanlığımızca yapılan incelemede, 24/10/1994 tarih ve 2331 sayılı protokolle DSİ'den devralınan Yedikır Göletinin sularının, kanal ve kanaletler aracılığı ile birliğin bünyesinde bulunan Eraslan Belediyesi ve 15 köyünün arazilerinin sulanmasının sağlandığı, sulamada kullanılan kanal ve kanaletlerin bakım ve onarımının yapıldığı, bu bakımdan yapılan işlerin 16 sıra numaralı "Enerji" işkolunda yeralması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR: DSİ Yedikır Sulama Birliği Başkanlığı, işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.