İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı          
Resmi Gazete: 29.07.1999 Perşembe   Sayı : 23770
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
İşkolu Tespit Kararı 
 
Karar No:1999/25
   
            Karar Tarihi   : 14/7/1999 

            İşyeri         : Sol Sahil Sulama Birliği Başkanlığı DSİ Kısım Binası Suluova/AMASYA 

            B.M. Dosya No  : 8122.05 

            Tespiti İsteyen: Tes-İş Sendikası 

            İNCELEME       : Sol Sahil Sulama Birliği Başkanlığı'nda Bakanlığımızca yapılan incelemede, Birliğin DSİ ile yapılan, 8/12/1994 tarih ve 2636 sayılı devir sözleşmesi gereği, DSİ'nin kontrolü altında bulunan Ladik Gölünde depolanmış olan suyun kanal ve kanaletler aracılığı ile Suluova Belediyesi ve 21 köyü dağıtımının yapıldığı, sulama tesislerinin bakım ve onarımı ile 
şebekedeki su tahsilinin üyelerin müracaatlarına göre yapılmasının sağlandığı, bu bakımdan yapılan işlerin 16 sıra numaralı "Enerji" işkolunda yeralması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR: Sol Sahil Sulama Birliği Başkanlığı işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle, İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.