İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı          
Resmi Gazete: 08.09.1999 Çarşamba  Sayı : 23810
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
İşkolu Tespit Kararı 
 
Karar No:1999/26
   
            Karar Tarihi       : 25/8/1999  
            İşyeri                  : Altay Madencilik Ltd.Şti. Alanya Devlet Hastanesi Temizlik Hizmetleri İşleri. 
                                         Güllerpınarı Mh. Fıhla Beleni Alanya/ANTALYA  
            B.M. Dosya No  : 41406.07  
            Tespiti İsteyen  : T.Sağlık-İş Sendikası  
            İNCELEME         : Altay Madencilik Ltd.Şti. işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede, şirketin Alanya Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı ile yapılan sözleşme gereği, hastanenin ihtiyacı olan genel temizlik, bahçe temizliği, yemek pişirme, çamaşır yıkama ve ütüleme işlerini üstlenmiş olduğu, ayrıca çalışan 62 işçiden 37 işçinin hastanenin röntgen, laboratuar, poliklinik, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, fizik tedavi, cerrahi servis, çocuk servisi ve diyaliz gibi önemli bölümlerde yardımcı sağlık hizmetlerinde istihdam edildiği, işçilerin yaptığı işlerin genel olarak yardımcı sağlık hizmetleri olması nedeniyle, şirket tarafından yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yer alması gerektiği belirlenmiştir.  

            KARAR          : Altay Madencilik Ltd.Şti. Alanya Devlet Hastanesi işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.