İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.09.1999 Perşembe Sayı : 23818
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

İşkolu Tespit Kararı 

Karar No:1999/28

  
            KARAR TARİHİ   : 31/08/1999
            İŞYERİ         : Akpolimer Akrilik Levha Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Sanayi Cd. No: 20 
                                    Cevizli-Maltepe/İSTANBUL
            B.M. DOSYA NO  : 413739.34
            TESPİTİ İSTEYEN: Akpolimer Akrilik Levha Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
            İNCELEME       : Akpolimer Akrilik Levha Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede, üretimde, mefil metakrilat (monomer), di bütil ftalat (DBP), testiyer bütil hidro peroksit, aseton, boyalar, titan dioksit, dolgu maddeleri, PVC, polietilen gibi hammaddeler kullanıldığı, sözkonusu hammaddelerin karıştırılarak, çeşitli reaksiyon ve işlemlere tabi tutularak, ışıklı reklam, küvet, promosyon malzemesi, stand imalinde kullanılan akrilik levha ile mutfak ve banyo tezgahında kullanılan akranit levha üretiminin yapıldığı, bu bakımdan işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yer alması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR          : Akpolimer Akrilik Levha Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nde yapılan işlerin nitelik itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.