İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.10.1999 Çarşamba Sayı : 23845
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

İşkolu Tespit Kararı 
Karar No:1999/33


            KARAR TARİHİ    : 22/9/1999
            İŞYERİ                    : Vezirköprü İmar İnşaat Ltd.Şti. Belediye İş Merkezi Kat: 1 No: 104 
                                                Vezirköprü/SAMSUN
            B.M. DOSYA NO   : 23779.55
            TESPİTİ İSTEYEN: Genel-İş Sendikası
            İNCELEME             : Vezirköprü İmar İnşaat Ltd.Şti.'nde bakanlığımızca yapılan incelemede, şirket sermayesinin %95'inin Vezirköprü Belediyesine, %5'inin Göl Belediyesine ait olduğu, şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde amaç ve konusunun "Yerel yönetimleri ilgilendiren imar, bayındırlık, taahhüt hizmetleri, park-bahçe tanzimi, genel temizlik hizmetleri, toplu taşımacılık ile hizmet sektöründe hertürlü faaliyet ve çevre Belediyelerle işbirliği yaparak piyasaya tamir, bakım ve onarım, imalat ve satış yapmak, elde edilen ürünlerin pazarlanması, değerlendirilmesi ve satışı için gerekli hallerde teşhir ve satış yerleri açmak ve işletmek" olarak belirtildiği, Şirket bünyesinde ve ihale yolu ile alınan işlerde çalışan işçilerin çalıştıkları yerler itibariyle temizlik işleri ve yerel yönetimlerin parkbahçe temizlik ve toplu taşıma işlerinde çalıştırıldığı, bu bakımdan yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler işkolunda yer alması gerektiği belirlenmiştir.

            KARAR          : Vezirköprü İmar İnşaat Ltd.Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.