İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.12.1999 Cuma Sayı : 23916
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

İşkolu Tespit Kararı 
Karar No:1999/35


            KARAR TARİHİ    : 6/12/1999
            İŞYERİ                    : Uluırmak Sulaması Sol Sahil Sulama Birliği Sağlık Köyü/AKSARAY
            B.M. DOSYA NO   : 2617.68
            TESPİTİ İSTEYEN: Tes-İş Sendikası

            İNCELEME       : Uluırmak Sulaması Sol Sahil Sulama Birliği işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Birlik ana tüzüğünde, Birliğin amacının "DSİ Uluırmak Sulaması Sol Sahil Sulama Tesisinin sulama alanı içerisinde bulunan il, ilçe, belde ve köylere ait tarım alanlarının sulanabilmesi için DSİ'ce inşaa edilmiş olan Uluırmak Sulaması Sol Sahil Sulama Tesislerini işletme ve bakım-onarım hizmetlerinin DSİ'den devir alınarak yapmak ve bu amaçla gereken her türlü önlemi almaktır." olarak belirtildiği, işyerinde tarıma yönelik arazilerin sulanması, sulama kanallarının bakım ve onarımı ile kanalların temizlenmesi işlerinin yapıldığı, bu bakımdan yapılan işlerin, İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkolunda yeralması gerektiği tespit edilmiştir.

            KARAR          : Uluırmak Sulaması Sol Sahil Sulama Birliği işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle, İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.