İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.01.2000 Perşembe Sayı : 23939
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

İşkolu Tespit Kararı 
Karar No:1999/38


            KARAR TARİHİ    : 28/12/1999
            İŞYERİ                    : Sultandağı Eber PA Sulama Birliği Sultandağı/AFYON
            B.M. DOSYA NO   :
            TESPİTİ İSTEYEN: Tarım-İş Sendikası

            İNCELEME       : Sultandağı Eber PA Sulama Birliği işyerinde, Bakanlığımızca yapılan incelemede; Birlik ana tüzüğünün 4. maddesinde birliğin kurucuları olarak Üçkuyu, Sultandağı ve Yeşilçiftlik Belediyesi ile Yenikarabağ ve Taşköprü köylerinin olduğu, Birliğin amacının, "DSİ tarafından inşaa edilen Eber PA Sulama Şebekesinin işletme ve bakım-onarım hizmetlerini DSİ standartlarına göre ve idarenin öngöreceği her türlü talimatlara uygun bir şekilde yürütmek üzere devir alarak, bölgede Sosyal, Kültürel, Sanayii, Ticari, Turistik, Madencilik, Su ürünleri, Mermercilik çalışma ve organizasyonlarını yapmak üzere kurulduğunun" belirtildiği, Birlik tarafından, Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yeşilçiftlik, Yenikarabağ ve Üçkuyu Kasabası arazilerinin sulanması, bu araziler üzerinde bulunan DSİ'ye ait kanaletler vasıtası ile tarım arazilerine Eber Gölünden su verilmesi, bu suyun Eber Gölü kenarındaki tesisler vasıtası ile kanaletlere akıtılması (Motopomp vasıtası ile) tesislerde bulunan Regülatör Rekreasyon alanının bakım-onarım işlerinin yapılması işlerinin yürütüldüğü, bu bakımdan yapılan işlerin, İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkolunda yeralması gerektiği tespit edilmiştir.

            KARAR          : Sultandağı Eber PA Sulama Birliği işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle, İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.