İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.02.2001 Cumartesi Sayı:24314 (Asıl)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2001 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ


    16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi"nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2001 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici karı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                   Yapının Birim
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                     Maliyeti (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR                                                         20,000,000.-
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
. Su depoları
. Basit kümes ve tarım yapıları
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
. Yardımcı yapılar (müştemilat)
. Gölgelikler-çardaklar
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
  ve benzeri yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                          35,000,000.-
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
. İşyeri depoları
  ve benzeri yapılar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR                                                          55,000,000.-
. Kuleler, ayaklı su depoları
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
  ve benzeri yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                          75,000,000.-
. Garaj yapıları
. Seralar
. Kayıkhane
. Basit atölyeler
. Pnömatik ve şişirme yapılar
. Hangar yapıları
. Tek katlı dükkan ve ofisler
. Semt sahaları
  ve benzeri yapılar.

III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                                        123,000,000.-
. Tarım ve endüstri yapıları (tek katlı prefabrik fabrika binaları,
  tesisat ağırlıklı ağıllar, kümes, tahıl ve patates depoları, fidan
  yetiştirme ve bekletme tesisleri v.b.)
. Çiftlik binaları ve depoları
. Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller)
. Gençlik merkezleri
. Okul ve mahalle ölçeği spor tesisleri (temel eğitim okullarının
  veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları,
  semt salonları vb.)
. Hobi ve oyun salonları
. Ticari bürolar (Üç kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz büro ve
  dükkanlar)
. Alışveriş merkezleri
. Basımevleri, matbaalar
. Arşiv ve depolar
. Soğuk hava depoları
. Konutlar (Dört kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz konutlar)
. Manej sahaları
. Tatil köyleri, kampingler v.b.
. Metal işleri atölyeleri, dökümhaneler
. Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları
. Küçük sanayi siteleri (Atölye, ticarethane, depo)
  ve benzeri yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                       140,000,000.-
. Entegre tarım ve endüstri yapıları
. İdari binalar (İlçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri,
  Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları)
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel eğitim okulları
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet binaları
. Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri,
  sağlık evleri, sağlık merkezleri v.b.)
. Semt postaneleri
. Ticari bürolar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Halk evleri
. Yurtlar
. Katlı garajlar
. Mezbahalar
. 150 kişiye kadar cezaevleri
. Fuarlar
. Sergi salonları
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
. Marinalar
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
. Jeoloji, botanik ve tema parkları
. Gece kulübü, diskotekler
. İtfaiye kurtarma istasyonları
. Benzin istasyonları
  ve benzeri yapılar.

IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                                      158,000,000.-
. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu, konferans salonu v.b.
  ek tesisleri olan eğitim yapıları)
. Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (hastahaneler hariç)
. Liman binaları
. İl tipi hükümet konakları ve büyük idari binalar
  ve büyükşehir belediye binaları
. Misafirhaneler
. 150 kişiyi geçen cezaevleri
. Hamam ve banyolar
. Organize sanayi bölgeleri (çevre düzenlemesi
  gerektiren nitelikli sanayi tesisleri)
. Fabrika ve imalathaneler
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Olimpik yüzme havuzları,
  spor salonları ve statlar)
. Villalar, teras evleri ve dağ evleri, kaymakam evi
  kaloriferli müstakil yönetici evleri
. Büyük çiftlik yapıları
. Lüks konutlar (çevre düzenlemesi gerektiren
  siteler veya müstakil konutlar)
. Tarihi ve eski eserler niteliğinde olup yıkılarak
  orjinaline uygun olarak yeniden yapılan yapılar
  ve benzeri yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                        175,000,000.-
. Kaplıca ve şifa evleri
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
. Yaşlılar huzur evi kreş ve gündüz bakım evleri
. İş hanları
. Laboratuvarlar
. Metro istasyonları
. Stadyum ve spor salonları
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
. Araştırma binaları
. Büyük mağazalar
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)
. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı spor salonları,
  toplantı eğlence ve düğün amaçlı)
. Büyük alışveriş merkezleri
  ve benzeri yapılar.

C GRUBU YAPILAR                                                         210,000,000.-
. Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1. sınıf moteller)
. Hastaneler (250 yatağa kadar)
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
. Arşiv binaları
. Normal radyo ve televizyon binaları
. Kapalı yüzme havuzları
. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)
. Büyük adliye sarayları
. Dini yapılar
  ve benzeri yapılar.

V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR                                                         260,000,000.-
. Radyo-TV istasyonları
. Özelliği olan askeri yapılar
. Hastahaneler (250 yatağın üstündeki hastahaneler
  ve özelliği olan ihtisas hastahaneleri)
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki
  özel konutlar
. Borsa binaları
. Üniversite kampüsleri
  ve benzeri yapılar.

B GRUBU YAPILAR                                                         315,000,000.-
. Kongre merkezleri
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe,
  restoran, market v.b. bulunan)
. Müze, sergi, kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri-hipodromlar
. Bilgi işlem merkezi
. Bilimsel araştırma binaları
. Havaalanları
  ve benzeri yapılar.

C GRUBU YAPILAR                                                         360,000,000.-
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
. Ordu evleri
. Büyük radyo ve televizyon binaları
. Özelliği olan sığınaklar

D GRUBU YAPILAR                                                         430,000,000.-
. Opera, tiyatro, bale yapıları ve konser salonları
  ve kompleksleri
. Restore edilecek yapılar.
  ve benzeri yapılar.

            Tebliğ olunur.