İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.03.1991  Sayı:20829
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI YAKLAŞIK MALİYETİNİN VE ORANININ HESABINDA KULLANILACAK OLAN BİRİM MALİYETLERİ : 1991


            16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi"nin 3.2. maddesinde adı geçen ve bütün hizmet dalları için Yapı Yaklaşık Maliyetinin (YYM) ve (YYM/BM) oranının hesabında kullanılacak olan 1991 yılı Birim Maliyetleri (BM) aşağıda gösterilmiştir. Bu maliyetlere genel gider ve müteahhitlik kârı dahildir.

                                                               Yapının Birim
                                                               Maliyeti (BM)
   Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı              TL./m²

   I. SINIF:                                                    175.000.-
      Her cins yapı için
      (Çok basit tarım binaları, basit barakalar, trafo,
      istinat duvarı vb.)
  II. SINIF:                                                    344.000.-
      Her cins yapı için
      - (Basit tek konutlar, kule vb.)
 III. SINIF:
      (A) GRUBU YAPILAR:                                        579.700.-
      - Basit tarım ve endüstri yapıları,
        (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve
        patates depoları, fidan yetiştirme ve bekleme
        tesisleri vb.)
      - Basit otel ve moteller,
        (1 ve 2 yıldızlı oteller ile 2 nci sınıf moteller)
      - Basit spor tesisleri,
      - Basit ticari bürolar, (Asansörsüz ve kalorifersiz)
      - Arşiv ve depolar
      - Kalorifersiz sosyal konutlar,
      - Manej sahaları,
      - Tatil köyleri ve kampingler ve benzeri yapılar.
      (B) GRUBU YAPILAR:                                        662.500.-
      - Normal tarım ve endüstri yapıları,
      - Lokanta ve dükkanlar,
      - Okullar,
      - Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri,
      - Jandarma ve emniyet binaları,
      - Küçük sağlık tesisleri, (sağlık ocakları, kamu sağlık
        dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri vb.)
      - Küçük postaneler,
      - Normal ticari bürolar,
      - Kahoriferli sosyal konutlar ve apartmanlar,
      - 150 kişiye kadar cezaevleri,
      - Normal idare binaları, (ilçe tipi hükümet konakları,
        vergi daireleri vb.)
      - Katlı garajlar,
      - Yurtlar,
      - Küçük sanayi siteleri,
      - Fuarlar,
      - Gece kulübü, diskotek ve benzeri yapılar.
   IV.SINIF:
      (A) GRUBU YAPILAR:                                        745.400.-
      - Özelliği olan büyük okul yapıları, (spor salonu,
        konferans salonu vb. ek tesisleri olan eğitim yapıları)
      - Yaşlılar huzurevi, kreş ve gündüz bakım evleri,
      - İl tipi hükümet konakları, büyük idare binaları,
      - Kaymakam evi, kaloriferli müstakil yönetici evleri,
      - Hamamlar,
      - 150 kişiyi geçen cezaevleri ve benzeri yapılar.
      (B) GRUBU YAPILAR:                                        828.200.-
      - Yüksek nitelikte konut ve apartmanlar,
      - Kaplıca ve şifa evleri,
      - İşhanları,
      - Stadyum ve spor salonları,
      - Üniversiteler, yüksek okullar ve eğitim ensitüleri,
      - Büyük mağazalar,
      - Banka ve borsa binaları,
      - Büyük postaneler (Merkez postaneleri)
      - Organize sanayi bölgeleri,
      - Otobüs terminalleri,
        ve benzeri yapılar.
      (C) GRUBU YAPILAR                                         993.800.-
      - Otel ve moteller,(3 ve 4 yıldızlı oteller ile
        1 nci sınıf moteller)
      - Hastaneler,
      - Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları,
      - Normal radyo ve televizyon binaları,
      - Kapalı yüzme havuzları,
      - Soğuk hava depoları,
      - Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları),
      - Büyük adliye sarayları,
        ve benzeri yapılar
   V. SINIF
      (A) GRUBU YAPILAR                                       1.242.300.-
      - Büyük elçilik yapıları, vali evleri, üst düzey
        yönetici evleri, ve benzeri yapılar.
      (B) GRUBU YAPILAR                                       1.490.700.-
      - Kongre merkezi, konser salonları,
      - Müze, sergi, büyük kütüphane kompleksleri,
      - Bilgi işlem merkezi,
        ve benzeri yapılar.
      (C) GRUBU YAPILAR                                       1.739.200.-
      - Lüks oteller ve Ordu evleri,(beş yıldızlı),
      - Büyük radyo ve televizyon binaları,
      - Sığınaklar, (özelliği olan)
        ve benzeri yapılar.
      (D) GRUBU YAPILAR                                       2.038.600.-
      - Opera, tiyatro ve konser salonları,
      - Restore edilecek yapılar.

            NOT: Benzeri yapılar ilgili kuruluşlarca takdir edilecektir.

            Tebliğ olunur.